Combi Zuid

Wedstrijdboei ronden

CombiZuid zeilwedstrijden op Berkendonk

Ook in 2022 mag JZV-Berkendonk weer een heuse zeilwedstrijd-dag organiseren voor de CombiZuid. Op zondag 10 juli vinden de wedstrijden plaats op Berkendonk.

Het doel is om voor alle zeilende jeugdleden een zeer laagdrempelige kennismaking te bieden met het wedstrijdzeilen. Dus ieder jeugdlid van onze vereniging mag en kan meedoen.

In het CombiZuid-weekend worden in verschillende klassen wedstrijden gezeild. Jeugdleden van onze club kunnen meedoen in de Optimisten (klasse C), Open Bic’s en de Laser Pico’s. Verder zal er worden gezeild in de Splash, Laser en Optimisten klasse A en klasse B.

De Optimisten C zullen in een aparte kleine wedstrijdbaan spelenderwijs, onder leiding van onze eigen instructeurs kunnen proeven aan het wedstrijdzeilen.

De Open Bic’s en de Laser Pico’s mogen het in hun eigen klasse gaan proberen op de grote wedstrijdbaan.

Wat is er nu leuker dan alles wat je geleerd hebben spelenderwijs in een echte wedstrijd uit te proberen en te bekijken of je sneller bent dan een van de andere deelnemers. Maar het uitgangspunt blijft uiteraard om een leuk en sportief weekend te hebben.

Inschrijven

Zondag is de wedstrijddag. Op deze dag zullen er minimaal per klasse 3 wedstrijden worden gevaren. Op deze dag krijgen de kinderen tussen de middag ook soep, een broodje en iets te drinken.

De deelname aan de Combi-Zuid voor clubleden is gratis. Voor de winnaars zijn er heuse bekers en iedere deelnemer krijgt een mooie herinneringsmedaille.

Inschrijven voor de wedstrijden kan via dit mailadres: combizuid@jzvb.nl

Graag aanmelden voor woensdag 6 juli 2022, o.a. in verband met de inkopen door barcommissie. Let op dat inschrijven verplicht tot betaling!

zie voor achtergrond-informatie: http://www.combizuid.nl/

Wedstrijdtactiek